تهران، خیابان ولیعصر، برج سایه
021-72418695

دفتر مرکزی شرکت طبیعت

دفتر مرکزی شرکت طبیعت

کارفرما: شرکت طبیعت،میهن
مشاور و طراح: مهندس افشین حجت
مجری(مدیر پیمان): شرکت لوتوس ابنیه مانا
لوکیشن : باکری