تهران، خیابان ولیعصر، برج سایه
021-72418695

نظارت و اجرا

کنترل نقشه‌های سازه با معماری قبل از شروع بکار

با توجه به مغایرت‌هایی که در نقشه‌های سازه و معماری خصوصاً در ساختمان‌های بتنی دیده می‌شود، یکی از مهم‌ترین وظایف مهندسین ناظر این ساختمان‌ها کنترل نقشه‌های معماری با نقشه‌های سازه می‌باشد تا در صورت وجود مغایرت، این مشکل به مالک دستور کارشده و توسط مهندس محاسب رفع شود.

ارتفاع تمام‌شده طبقات و درنهایت ارتفاع تمام‌شده ساختمان که بسیار نیز مهم بوده و باید حتماً اصلاح شود.
محل اجرای دیوار برشی درجایی که بازشو وجود دارد.
ابعاد دیوارها و ابعاد ستون‌ها که می‌تواند درنهایت منجر به حذف پارکینگ شود.
ابعاد تمام‌شده راه‌پله که در زمان پایان کار این ابعاد از شانه گیر به شانه گیر اندازه‌گیری می‌شود ولی نقشه‌های معماری این ابعاد از دیوار راه‌پله محاسبه‌شده است.
ابعاد تمام‌شده راه‌پله که در زمان پایان کار این ابعاد از شانه گیر به شانه گیر اندازه‌گیری می‌شود ولی نقشه‌های معماری این ابعاد از دیوار راه‌پله محاسبه‌شده است.

البته ناگفته نماند که این کنترلها باید در زمان اجرای فونداسیون انجام شوند، اما اگر فراموش شد حتماً در این مرحله و قبل از اجرای اسکلت بتنی، مغایرت‌ها رفع شود.

کنترل تعداد ستون‌ها و دیوارهای برشی و محل اجرای آن‌ها

تعدادی از مغایرت‌هایی که احتمال وجود آن‌ها در نقشه‌های معماری و سازه ساختمان‌های بتنی زیاد است عبارت‌اند از:

کنترل شبکه آرماتور ستون‌ها و دیوارهای برشی

شبکه آرماتور ستون‌ها و دیوارهای برشی عموماً تشکیل‌شده از آرماتورهای طولی، خاموتها و سنجاقی‌ها که مهندس ناظر سازه باید در تمام مراحل این شبکه را کنترل نماید. عموماً مالکان ساختمانی، از تعداد و سایز میلگرد ستون‌ها خصوصاً سنجاقی کم می‌کنند که متأسفانه سنجاقی در ستون‌ها و دیوارهای برشی نقش مهمی نیز دارد.

نکته مهم دیگری نیز که باید توسط ناظر کنترل شود، طول اورلب ریشه ستون و دیوار است که از فونداسیون یا طبقه پایین خارج‌شده است. مهندس ناظر باید در همین مرحله کنترل اسکلت ساختمان، طول اورلب ریشه برای طبقه بالا را نیز کنترل نماید تا در طبقات بالاتر به مشکل برخورد نکند.

مثلاً اگر ارتفاع طبقه طبق نقشه ۷۵/۲ متر باشد و تیر سقف ۴۵ /. متر و نمره میلگرد طولی ستون ۲۰ و طول اورلب در نقشه‌ها ۵۰ برابر قطر میلگرد نشان داده‌شده باشد، حداقل طول میلگرد برش خورده برای این طبقه باید ۲/۴ متر خواهد بود.

مورد دیگری که باید حتماً قبل از بتن‌ریزی ستون‌ها یا دیوار برشی ساختمان‌های بتنی کنترل شود، اجرای ریشه راه‌پله می‌باشد. ارتفاعی که این ریشه‌ها داخل ستون یا دیوار برشی اجرا می‌شوند نیز باید مطابق با نقشه‌ها استخراج‌شده و توسط ناظر ساختمان کنترل شود.

کنترل اجرای راه‌ پله

مهم‌ترین نکات در اجرای پله‌های ساختمان بتنی را می‌توان:

راه‌پله ساختمان یکی از مهم‌ترین قسمت‌های ساختمان می‌باشد و به‌اصطلاح به آن چشم ساختمان نیز گفته می‌شود، پس دقت در اجرای آن حائز اهمیت بالایی می‌باشد.

شیب شمشیری راه‌پله که از روی طول افقی و ارتفاع و تعداد پله‌ها باید استخراج شود و دقت شود که خیلی تند نباشد که موجب زیادشدن ارتفاع پله‌ها گردد.
سرگیر شدن راه‌پله که عموماً در طبقات همکف به دلیل کم بودن ارتفاع طبقه این مسئله ایجاد می‌شود که می‌توان در صورت سرگیر شدن، طول شمشیری یا تعداد پله را اضافه کرد و یا اینکه راه‌پله طبقه بالا را در صورت امکان از عقب‌تر شروع کرد تا مشکل سرگیری نیز حل شود.
عرض راه‌پله که باید از تیرهای بتنی طولی راه‌پله اندازه‌گیری شود و ملاک اندازه‌گیری تیرهای شانه گیر می‌باشند.
نکته: در صورتیکه عرض تیر زیاد بوده و عرض راه‌پله را کم می‌کند، می‌توان از مالک خواست تا با مراجعه به محاسب، از ایشان بخواهد تا ارتفاع تیر را زیاد کرده و عرض آن‌ها کم کند و یا در صورت داشتن صلاحیت طراحی یا تجربه کافی، ناظر نیز می‌تواند این کار را انجام دهد تا مشکل عرض راه‌پله رفع شود
عرض راه‌پله
شبکه آرماتور راه‌پله، خصوصاً در محل اتصال با میلگرد سقف طبقات

درخواست جلسه

اگر برای انتخاب شرکت نظارت و اجرا، سوالاتی در ذهن دارید که نیازمند بررسی بیشتری هستید می توانید فرم زیر را پر نمایید تا در اولین فرصت، با تیم لوتوس ابنیه، جلسه ای جهت آشنایی بیشتر داشته باشید.