تهران، خیابان ولیعصر، برج سایه
021-72418695

ایمان برادران

ایمان برادران
مدیرفنی و اجرایی پروژه
تهران ، سرپرست اجراء دفتر مرکزی شرکت طبیعت
چابهار ، رییس کارگاه احداث مراکز جامع سلامت چابهار
تهران ، ناظر اجرایی مجموعه تجاری اداری اپال
آبادان ، رییس کارگاه احداث بیمارستان 64 تختخوابی حضرت زینب اروندکنار
تهران ، رییس کارگاه احداث ساختمان تجاری و اداری آوان
تهران ، -مدیر پروژه بازار طوقانی شهران ، بازار قزل قلعه و...
اردبیل ، رییس کارگاه احداث ایستگاه پمپاژ شماره 2 اراضی دشت مغان
چابهار ، سرپرست اجراء سازه و ابنیه بتنی و مخازن مدفون کارخانه روغن کشی پیکره 7 صنعتی
تهران ، ناظر فنی برجهای 4 گانه سرو سعادت آباد
شهرکرد ، سرپرست اجراء ساختمانهای اداری ، رفاهی و مسجد کارخانه سیمان شهرکرد
گرگان ، سرپرست کارگاه پروژه احداث تصفیه خانه شیرابه و خط صنعت کارخانه کمپوست گرگان